Beleggingen

Door ons netwerk van investeerders en makelaars, gecombineerd met een proactieve acquisitie, zijn wij in staat uitstekende vastgoedbeleggingen aan te bieden. Als belegging dient hierbij vooral gedacht te worden aan winkels (eventueel met bovenwoningen), woningen, kantoorpanden en bedrijfsunits, al dan niet verhuurd, op een goede locatie.

Ter uitbreiding van de beleggingsportefeuille van onze relaties zijn wij voortdurend op zoek naar dergelijke geschikte aankopen. Naast reguliere aan- en verkopen van beleggingspanden is het terug huren van een bedrijfspand na verkoop door de eigenaar ook een veel geziene optie (sale and lease back). De liquide middelen die door verkoop van het onroerend goed vrijkomen kunnen vervolgens worden aangewend voor bijvoorbeeld uitbreiding/groei of andere investeringen.

Aan ons ter verkoop aangeboden onroerend goed  wordt onder andere beoordeeld op de staat van onderhoud, de locatie, toekomstige ontwikkelingen zowel in de directe nabijheid  als daarbuiten en het  huurniveau. Deze beoordeling vindt plaats teneinde een verkoopprijs vast te stellen. In overeenstemming met verkoper wordt het object vervolgens aan enkele van onze relaties voorgelegd. Nadat overeenstemming wordt bereikt tussen verkoper en koper zal het geheel worden bevestigd bij de notaris.

Indien u een verkoop van uw onroerend goed overweegt of de mogelijkheden hiervan wenst te bespreken, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of afspraak op kantoor. Ons  telefoonnummer is 010-213 1231.